top of page

Házirend

 • A foglalkozásokon  csak a beiratkozott és a jelentkezési lapot kitöltött tanulók vehetnek részt.

 • Sípályát és a síliftet csak az iskolában dolgozó oktatói felügyelet mellett lehet használni.

 • A pályán csak az oktató és a tanulók tartózkodhatnak

 • Az iskolában zajló foglalkozásokon a síliftek használati utasításának betartása mindenki számára kötelező.

 • A magánórákat legkésőbb az óra megkezdése előtt 3 órával lehet lemondani

 • Az edzéseken védőfelszerelés használata kötelező / kesztyű, bukósisak/, ezek elmulasztásából eredő károkért, balesetekért a síiskola felelősséget nem vállal.

 • Az öltözőben, pályán, pályán kívül hagyott értékekért az iskola felelősséget NEM vállal.

 • A síiskola felszerelése, iskolán kívüli használatbavételének esetén a bérlés teljes összegének megfizetésével vehetők igénybe. Az esetleges károkért, rongálásért, eltűnésért javítási-térítési díjat számítunk fel.

 • A rendeltetésszerű használattól eltérő sportolásból származó balesetekért, sérülésekért, anyagi károkért az iskola felelősséget NEM vállal.

 • A foglalkozások időtartama 50 perc.

 • 10 percet meghaladó késés után a tanuló nem csatlakozhat az órához

 • A szezonban a csoportos óráinkat minden időjárási körülmények között megtartjuk.

 • A csoportok min. 4 fő esetén indulnak.

 • Hiányzás esetén pótlási lehetőséget biztosítunk

 • A hiányzások a következő szezonra nem vihetők át.

 • Csoportban csak 4. életévet betöltött gyermek iratkozhat ( fiatalabb gyermek esetén egyeztetés a síiskola vezetőjével )

 • Az aktuális szezonban vásárolt bérletek a szezon végéig érvényesek a következő szezonra nem vihetőek át. Abban az esetben, ha az iskola hibájából nem lettek a bérletek felhasználva, akkor a kárt megtérítjük, ellenkező esetben a megmaradt alkalmak elvesznek.

bottom of page